Software Development

บริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์คุณภาพตอบโจยท์ตามความต้องการของทุกธุรกิจ ด้วยทีมงานมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านซอฟแวร์ยินดีให้บริการ

ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานชีวิตส่วนตัวเราถูกเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในบางครั้งอาจไม่รู้ตัว  ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาให้เลือกใช้กันมากมาย  แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 100% จึงต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์อยู่ตลอดเวลา  เพื่อตอบสนองการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

Web Application ตอบโจยท์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรคงมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อลดทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แข่งขันกับเวลา Web Application ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจยท์ของหลายๆ องค์กรทำได้เป็นอย่างดี เพราะเราสามารถออกแบบ Web Application ให้เหมาะสมตามการใช้งานขององค์กรได้ ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการอัพเดทข้อมูลแบบ Real Time จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้อย่างแน่นอน

– สะดวก ใช้งานได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

– ระบบมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

– สามารถอัพเดทข้อมูล แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่แค่ที่ทำงาน

– ตอบโจยท์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณ

Mobile Application พัฒนาด้วยทีมงานคุณภาพในรูปแบบ ios และ Android

Mobile Application เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Smartphone Tablet ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ios และ Android ซึ่ง Mobile Application เข้าช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเราจะเห็นบทบาทของ Mobile Application อยู่แทบทุกองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Entertainment ธุรกิจให้บริการ การศึกษา การซื้อขายสินค้า สื่อต่างๆ และอีกมากมายที่ใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด

– ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ด้วยทีมงานคุณภาพ

– สร้างสรรค์ระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

– ออกแบบ Mobile Application ตามความต้องการและใช้งานได้จริง

– ตอบโจยท์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณ

Window Application

รับเขียนโปรแกรมทุกประเภทตามความต้องการ

เขียนโปรแกรมบนวินโดว์ (Window Application)

– โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server , MySQL , Oracle

– โปรแกรม ติดต่อกับระบบงามเดิม พัฒนาระบบงานใหม่จากระบบงามเดิมที่ล้าสมัย

– โปรแกรม Windows Service และ Web Service

– โปรแกรมติดต่อ Hardware เช่น เครื่องอ่าน Bar Code

– โปรแกรม ออกรายงานจากฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ