Facebook

Facebook Service

Facebook Page เป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบหรือความสนใจที่คล้ายกัน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า อัพเดทข้อมูล สินค้าบริการ โปรโมชั่น รวมถึงดูความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เข้าถึงลูกค้าได้สะดวก โดยผ่านการแชทได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อเกิดการซื้อซ้ำได้อีกด้วย Facebook fanpage เป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ดูรายละเอียดขอใบเสนอราคา

Package Facebook

Creator

สร้าง Fanpage Facebook
2,500 บาท
ออกแบบ Cover(หน้าปก) 1 ชิ้น
ออกแบบ Profile(โปรไฟล์) 1 ชิ้น
ใส่รายละเอียดร้านค้า,สินค้า (เกี่ยวกับ)
อัพเดทโพส 3 โพส

Package Facebook

Ads

3 เดือน
7,200 บาท
6 เดือน
13,900 บาท
12 เดือน
27,500 บาท
3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย)
Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน

Package Facebook

Ads + Banner

3 เดือน
9,450 บาท
6 เดือน
18,400 บาท
12 เดือน
36,500 บาท
3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
Banner 3 ชิ้น Banner 6 ชิ้น Banner 12 ชิ้น
ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย)
Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน

Package Facebook

Update

3 เดือน
22,900 บาท
6 เดือน
43,900 บาท
12 เดือน
86,900 บาท
อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส
ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content

Package Facebook

Update + Banner

3 เดือน
25,000 บาท
6 เดือน
49,000 บาท
12 เดือน
96,000 บาท
อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส
ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content
Banner 3 ชิ้น Banner 6 ชิ้น Banner 12 ชิ้น

Package Facebook

Admin

3 เดือน
31,900 บาท
6 เดือน
62,900 บาท
12 เดือน
120,000 บาท
อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส
ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content ปรับแต่ง Content
Banner 3 ชิ้น Banner 6 ชิ้น Banner 12 ชิ้น
3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย) ไม่จำกัด(กลุ่มเป้าหมาย)
Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน Report ส่งทุก 30 วัน

ขอใบเสนอราคา