Event Organizer

Event Organizer

เราคือทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ ที่จะต่อยอดไอเดียของคุณให้ออกมาเป็นรูปแบบงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เราดูแลคุณภาพงานแสง สี เสียง งานโครงสร้างการออกแบบด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานให้คุณประทับใจ